Phim Kinh Dị

N/A
Trừ Tà Cho Cô Bạn Thân
My Best Friend's Exorcism (2022)
N/A
Danger in the House
Danger in the House (2022)
N/A
The Phantoms
The Phantoms (2022)
N/A
The Quantum Terror
The Quantum Terror (2022)
N/A
Amityville Scarecrow
Amityville Scarecrow (2021)
N/A
Beware The Hitchhiker
Beware The Hitchhiker (2022)
N/A
Wayward
Wayward (2022)
N/A
Nói Không Với Cái Ác
Speak No Evil (2022)
N/A
Trò Chơi Bodies
Bodies Bodies Bodies (2022)
N/A
It Hatched
It Hatched (2021)
N/A
Jane
Jane (2022)
N/A
Collide
Collide (2022)
N/A
Zombae
Zombae (2022)
N/A
Something in the Woods
Something in the Woods (2022)
N/A
Ghoster
Ghoster (2022)
N/A
Jikirag
Jikirag (2022)
10
Không
Nope (2022)
N/A
Dying for a Family
Dying for a Family (2022)
7.0
Ngôi Nhà Ma
The Shining (1980)
N/A
Chúc Mẹ Ngủ Ngon
Goodnight Mommy (2022)
N/A
Maneater
Maneater (2022)
N/A
11th Hour Cleaning
11th Hour Cleaning (2022)
N/A
Thị Trấn Ma
A Town Full of Ghosts (2022)
1.0
Vùng Nguy Hiểm
Dead Zone (2022)
N/A
Kung Fu Ghost
Kung Fu Ghost (2022)
N/A
Đá Ngầm: Kẻ Theo Dõi
The Reef Stalked (2022)