Phim bộ Hồng Kông

10
Anh Hùng Thiết Quyền
The Righteous Fists (2022)
N/A
Tân Bao Thanh Thiên
Justice Bao (1995)
N/A
Thủ Phạm Bí Ẩn
Paranormal Mind (2015)
5.0
Hồ Sơ Trinh Sát Phần 3
Detective Investigation Files 3 (1997)
N/A
30 Ngày Điều Tra
Giây Phút Truy Án (2004)
7.0
Bước Qua Ranh Giới
The Unlawful Justice Squad - Legal Mavericks (2017)
9.0
Bước Qua Ranh Giới 2
Legal mavericks 2 (2020)
2.0
Nhất Đen Nhì Đỏ (Phần 2)
Who Is The Winner (Season 2) (1992)
6.0
Pháp Sư Bất Đắc Dĩ (Phần 2)
The Exorcist's Meter 2 (2020)
6.0
Cung Tâm Kế
Beyond The Realm Of Conscience (2009)
6.0
Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008
Legend Of The Condor Heroes (2008)
7.0
Hành Trình Xuyên Đêm
The Journey Across The Night (2020)
6.0
Bằng Chứng Thép (Phần 4)
Forensic Heroes 4 (2020)
8.0
Nhất Đen Nhì Đỏ (Phần 1)
Who Is The Winner (Season 1) (1991)
8.0
Nhất Đen Nhì Đỏ (Phần 6)
Who Is The Winner (Season 6) (1996)
6.0
Hương lửa vạn gia
Light Of Million Hopes (2003)
8.0
Thừa Thắng Truy Kích
Burning Hands (2017)
8.0
Cỗ Máy Thời Gian
A Step Into The Past (2001)
8.0
Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Book and Sword, Gratitude and Revenge (2002)
8.0
Tân Bến Thượng Hải
Once Upon A Time In Shanghai (2007)
9.0
Anh Hùng Thủy Hử
Story Of The Water Margin (1992)
6.0
Độc Tâm Thần Thám
Every Move You Make (2010)