Phim bộ Canada

8.0
Anne Tóc Đỏ (Phần 1)
Anne with an E (Season 1) (2017)
9.0
Cuộc Mở Rộng (Phần 5)
The Expanse (Season 5) (2020)
8.0
Thế Giới Khác (Phần 4)
The Man in the High Castle (Season 4) (2019)
5.0
Cuộc Mở Rộng (Phần 4)
The Expanse (Season 4) (2019)
9.0
Truy Tìm UFO (Phần 2)
Project Blue Book (Season 2) (2020)
7.0
Anne Tóc Đỏ (Phần 3)
Anne with an E (Season 3) (2020)
8.0
Hitler: Ác Quỷ Trỗi Dậy
Hitler: The Rise of Evil (2003)
7.0
Thị Trấn Smallville 1
Smallville Season 1 (2001)
8.0
Thị Trấn Smallville 2
Smallville Season 2 (2002)
8.0
Bầu trời sụp đổ (Phần 5)
Falling Skies (Season 5) (2015)
6.0
Giải Mã Kỳ Án (Phần 1)
Fringe (Season 1) (2008)
7.0
Giải Mã Kỳ Án (Phần 2)
Fringe (Season 2) (2009)
7.0
Giải Mã Kỳ Án (Phần 3)
Fringe (Season 3) (2010)
6.0
Giải Mã Kỳ Án (Phần 4)
Fringe (Season 4) (2011)
7.0
Giải Mã Kỳ Án (Phần 5)
Fringe (Season 5) (2012)
6.0
Người vận chuyển (Phần 2)
Transporter The Series (Season 2) (2014)
7.0
Đại dịch (Phần 2)
Helix (Season 2) (2015)
8.0
Bầu trời sụp đổ (Phần 1)
Falling Skies (Season 1) (2011)
8.0
Bầu trời sụp đổ (Phần 2)
Falling Skies (Season 2) (2012)
7.0
Bầu trời sụp đổ (Phần 3)
Falling Skies (Season 3) (2013)
9.0
Bầu trời sụp đổ (Phần 4)
Falling Skies (Season 4) (2014)
9.0
Người vận chuyển (Phần 1)
Transporter The Series (Season 1) (2012)
7.0
Đại Dịch (Phần 1)
Helix (Season 1) (2014)
9.0
Cánh cổng vũ trụ (Phần 1)
SGU Stargate Universe (Season 1) (2009)
7.0
Vua Tốc Độ: Chặng 2
Initial D: Second Stage (1999)
8.0
Trận Chiến Xuyên Vũ Trụ (Phần 1)
Stargate: Atlantis (Season 1) (2004)
6.0
Trận Chiến Xuyên Vũ Trụ (Phần 3)
Stargate: Atlantis (Season 3) (2006)