Phim Takemoto Minoru

6.0
Cô Bé Oshin
Oshin (1983)