Phim Lâm Kha

3.0
Lam Diễm Đột Kích
Blue Flame Assault (2022)
3.0
Chỉ Là Quan Hệ Hôn Thê
Zhi Shi Wei Hun Qi De Guan Xi (2022)
2.0
Tình Yêu Trong Phim: Bản Lãng Mạn
The Romance: The Series (2021)
6.0
Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm
The Years You Were Late (2018)
7.0
Kẻ Thoát Thân
Lost in 1949 (2018)