Phim John Lasseter

9.0
Nữ Hoàng Băng Giá: Chuyện làm phim
The Story of Frozen: Making a Disney Animated Classic (2014)
9.0
Vương Quốc Xe Hơi Mater Chém Gió
Cars Toons: Mater's Tall Tales (2008)