Phim Jaume Collet-Serra

8.0
Black Adam
Black Adam (2022)
9.0
Thám Hiểm Rừng Xanh
Jungle Cruise (2021)
8.0
Hành Khách Bí Ấn
The Commuter (2018)
10
Không Dừng Lại
Non-Stop (2014)
5.0
Vùng Nước Tử Thần
The Shallows (2016)
N/A
Tẩy Não
Unknown (2011)