Phim Năm 1983

N/A
Tiểu Quyền Quái Chiêu 2
Fearless Hyena 2 (1983)
N/A
Cặp Đôi Siêu Quậy 2
Aces Go Places 2 (1983)
N/A
Kỳ Môn Độn Giáp 2
Shaolin Drunkard (1983)
6.0
Cô Bé Oshin
Oshin (1983)
N/A
Hàm Cá Mập 3
Jaws 3 (1983)
1.0
Tình Âm Dương
Esprit D'amour (1983)
10
Mickey: Giáng Sinh Yêu Thương
Mickey's Christmas Carol (1983)
9.0
Sói Cô Độc
Lone Wolf McQuade (1983)
N/A
Đối Mặt
Sudden Impact (1983)
N/A
Kẻ Thắng Người Thua
Winners And Sinners (1983)
8.0
Doraemon Movie 4: Nobita và lâu đài dưới đáy biển
Doraemon Movie 4: Nobita and the Castle of the Undersea Devil (1983)
N/A
Kế Hoạch A
Project A (1983)